Ražba

Vyrábíme medaile a žetony ražbou za studena do mosazi, oceli, mědi, stříbra a zlata. Naše výroba mincí vychází z 15 leté zkušenosti s výrobou nábytkového kování “Antik”, při použití tradičních postupů výroby ražbou.

Razíme pro města, (partnerská města), obce, spolky, firmy, (významná jubilea, výročí firmy a propagace vhodý dárek partnerům),  kluby, turistická místa, státní správa, aktuální výročí a události.

Varianty výrobků při jedno stranné i oboustranné ražbě:

Pokud jsou vyrobeny raznice, lze dále ražbou vyrobit další atraktivní předměty vhodné k doplnění kolekce s vašim motivem

Medaile ( mince )

Odznak

Jedno stranná ražba. Z rubu přiletován dostatečně dlouhý pin pro uchyceni do všech druhů materiálů a textilu. Vhodný pro turistická místa jako doplněk prodeje pamětní medaile s využitím existujícího razníku.

Přívěšek

Přívěšek – jednostranná nebo oboustranná ražba s otvorem nebo prolisem pro přívěšek. Vhodný pro turistická místa jako doplněk prodeje pamětní medaile s využitím existujícího razníku.

Štítek na hůl

Štítek na hůl – jedno stranná ražba do tenkého plechu s otvory a prohnutí. Oblíbený suvenýr pro turisty,trampy i běžné návštěvníky . Vhodný pro turistická místa jako doplněk prodeje pamětní medaile s využitím existujícího razníku.

Metál

Metál – Medaile včetně primku a uchycení – jedno stranná nebo oboustranná ražba s prolisem. Doplněno o textilní primek a spínací špendlík. Vhodné pro ocenění, medaile, repliky.