Zlaté Hory (1869–1948 Cukmantl,[2]německyZuckmantel,[3]polskyZłote GóryslezskyCukmantel, Złote Gůry, latinsky Cucmantel) jsou slezskéměsto ležící na severovýchodě okresu Jeseník při hranicích s Polskem na Zlatém potoce. Žije zde přibližně 3 700[1] obyvatel. Z města vede lokální železniční trať, která se v Mikulovicích napojuje na trať do Jeseníka. Zlaté Hory tvoří přirozené centrum mikroregionu Zlatohorsko. Jde o významné poutní místo a turisticky atraktivní lokalitu.

Po válce musela převážná část německého obyvatelstva opustit město. Místo nich přišli lidé z vnitrozemí MoravySlovenska i Řecka. I tak však počet obyvatel znatelně klesl z předválečných 4358 na 2190 v roce 1947. 5. ledna 1948 byl změněn název města z Cukmantlu na Zlaté Hory. 29. března 1960 byly k městu připojeny dosud samostatné obce Horní a Dolní Údolí, 13. února 1964 pak i Ondřejovice a Rejvíz. Roku 1958 byla obnovena těžba polymetalických rud a později zlata. Bylo také postaveno panelové sídliště. 17. prosince 1993 vyjel z dolů poslední vozík a těžba byla definitivně ukončena. Od roku 1960 do 31. prosince 1995 bylo město Zlaté Hory v okrese Bruntál, poté přešlo do okresu Jeseník a stalo se jeho druhým největším městem.

Zlaté Hory jsou členem a současně sídlem Mikroregionu Zlatohorsko, svazku obcí vzniklého v roce 2001.[9] Město je také od roku 1993 členem Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ), které tvoří obce okresu Jeseník,[10] a od roku 1997 členem Euroregionu Praděd.[11]